سنسور فشار یک دستگاه اندازه گیری فشار گازمی باشد. فشار اندازه گیری در حال حاضر در محدوده-100kPa ~ 100kPa و 100kPa ~ 1000 می باشد.

کاربران می توانند سیگنال فشار را توسط سنسور فشار به دست بیاورند. 2سیگنال خروجی  و 1 سیگنال خروجی آنالوگ به کنترلر میزبان برای انجام کنترل های مربوطه اطلاع داده و،امکان  رسیدن به وضعیت کنترل پایدار در یک زمان کوتاه برای سیستم های مختلف را فراهم می کند.

سنسور فشار DPA دلتا قادر به تشخیص فشار مثبت و منفی می باشد و 6 واحد فشار مصوب در سطح جهانی را ارائه می دهد.

LED بزرگ با 3 رنگ سبز، قرمز و نارنجی صفحه نمایش به  کاربر امکان  تنظیم رنگ با توجه به نیازش را می دهد. حالت های مختلف کنترل خروجی به عنوان مثال، NPN، PNP، ولتاژ آنالوگ و جاری در دسترس هستند.  پارامتر تابع کپی امکان کپی پارامترها به دیگر سنسورهای فشارDPA را فراهم کرده، و در زمان برای راه اندازی دوباره همان پارامتر صرفه جویی می کند. حالت صرفه جویی آن موجب صرفه جویی بیش از 20٪ از کل مصرف برق می شود.

حالت کنترل ایمنی مانع از حضور کارکنان در محل برای راه اندازی پارامترهای مؤثر در خط تولید می شود. سنسور فشار DPA را می توان در صنایع مکانیکی ، صنعت بسته بندی مواد غذایی، صنعت الکترونیک، صنعت انرژی خورشیدی، صنعت نیمه هادی و صنعت مونتاژ به صورت خودکار استفاده کرد.

مشخصات

حالت صرفه جویی در انرژی

صفحه نمایش واضح

شامل سه رنگ صفحه نمایش

توابع مختلف تبدیل واحد

حالت های خروجی مختلف

تنظیم مجدد سریع صفر

تابع خروجی آنالوگ

تابع کپی

تابع کنترل ایمنی

10 سری زمان واکنش خروجی در دسترس می باشد