در فرآیند تولید خودکار، منبع تغذیه یکی از اجزای اساسی مورد نیاز برای پایداری بالا و ایمنی می باشد. سری های DVP، مدل های سری CLIQ DIN و پانل PMC / PMT از منابع تغذیه صنعتی بسیار کارآمد و با ثبات است. دلتا الکترونیک، رهبر جهانی در ارائه راه حل های انرژی، در طراحی منابع تغذیه بی نظیر می باشد.

لیست شاخه ها

DIN Rail

 

Modules

 

 

Panel Mount

 

 

 

Open Frame