درایو ها می توانند به طور متوسط ​​40 درصد از برق مصرفی یک موتور را ذخیره کنند وهمچنین موجب کاهش انتشار CO2 شوند. از آنجا که مصرف یک سوم انرژی در جهان مربوط به صنعت می باشد و 65 درصد از انرژی صنعتی در منطقه از جمله اتحادیه اروپا برای موتورهای الکتریکی مصرف می شود, به صرفه جویی انرژی جهانی باید توجه ویژه ای شود. برای درایوهای صنعتی می توان هزینه های انرژی, تعمیر و نگهداری و سایش در موتور و سایر تجهیزات را کاهش داد. یک درایو با عملکرد بالا و قابل اطمینان مانند درایو ولتاژ متوسط MVD1000/MVD2000/MVD3000 ​​ امکان صرفه جویی بیشتر انرژی و همچنین افزایش بهره وری را فراهم می کند