کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC) یک سیستم کنترل با استفاده از عملیات الکترونیکی می باشد. ویژگی های ذخیره سازی ساده ، عملکرد کنترل ترتیبی / موقعیت، شمارشگر زمانی و کنترل ورودی / خروجی از PLC های دلتا به طور گسترده ای در زمینه کنترل اتوماسیون صنعتی استفاده می شود.

از مزایای سری DVP از PLC های دلتا سرعت بالا و برنامه های کاربردی با اطمینان و با ثبات در انواع ماشین آلات اتوماسیون صنعتی می باشد. علاوه بر عملیات منطقی سریع، دستورالعمل های کاربردی و کارت های عملکرد چندگانه،  DVP-PLC دلتا همچنین از پروتکل های ارتباطی مختلف پشتیبانی کرده و با درایو موتور AC دلتا ، سروو، HMI و کنترل دما از طریق شبکه ارتباط برقرار می کند.

لیست محصولات
AH500 Series Programmable Logic Controllers
The new generation AH500 Series PLC provides automation solutions for high-level applications. The combination of modularized hardware structure, advanced functions, and the highly integrated software provides a system solution for process control applications. In addition to various function blocks (FB), excellent price/performance, and an abundant selection of extension modules, the AH500 Series PLC also provides exceptional system expandability, greatly reducing the system cost for a broad range of applications.
AH500 Series

 

DVP Series Programmable Logic Controllers
Delta’s DVP series programmable logic controllers offer high-speed, stable and highly reliable applications in all kinds of industrial automation machines. In addition to fast logic operation, bountiful instructions and multiple function cards, the cost-effective DVP-PLC also supports various communication protocols, connecting Delta’s AC motor drive, servo, human machine interface and temperature controller through the industrial network in to a complete “Delta Solution” for all users.
DVP-EH3 Series

 

DVP-EH2 Series

 

DVP-PM Series

 

DVP-10PM Series

 

DVP-ES2/EX2 Series

 

DVP-SV2 Series

 

DVP-SV Series

 

DVP-SE Series

 

DVP-EC3 Series

 

DVP-SX2 Series

 

DVP-SA2 Series

 

DVP-SS2 Series  

 

DVP-ES Series

 

 

DVP-SS Series

 

DVP-EX Series

 

DVP-SC Series

 

DVP-MC Series

 

 

 
 

 

 

 

 

دانلود
نرم افزار
کاتالوگ
دفترچه راهنما