12

صنایع سنگین از شاخص های مهم قدرت یک کشور است. نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ و استفاده از تکنولوژی به روز به طور گسترده ای در استخراج انرژی، اسکله، کشتی سازی، تدارکات، تولید برق، آسانسور و دیگر سیستم های صنعتی استفاده می شود. دلتا با تکیه بر توانایی های خود در اتوماسیون صنعتی مجموعه ای از محصولات صنعتی اتوماسیون صنعت بلند کردن اجسام است که شامل درایوهای AC موتور، PLC ها، HMI، سیستم سروو AC است.. دلتا همچنان به ارتقاء ایمنی، قابلیت اطمینان و کنترل دقیق از بلند کردن جرثقیل به منظور کاهش زمان حمل و نقل و هزینه های نگهداری، ایجاد یک ترکیب برنده برای مشتریان توجه ویژه ای دارد.