is300
%40 کاهش مصرف انرژی  نسبت به سیستم هیدرولیک با اینورتر.

%60 کاهش مصرف انرژی نسبت به سیستم هیدرولیک بدون اینورتر.

کاهش دمای روغن:

دمای روغن C°5-10 کمتر می شود.

میزان مصرف روغن 50 تا 60 درصد کاهش می یابد.

حجم مخزن روغن مورد نیاز 50 % کمتر شده و نیاز به تجهیزات خنک کننده کاهش می یابد.

واکنش سریع به فرمان:

واکنش سریع از دور صفر تا دور نامی در کمتر از 0/05 ثانیه و  کنترل دقیق جریان و فشار با خطای کمتر از 1 %.

برقراری طولانی مدت فشار:

دونیمه قالب را برای شکل گیری محصولات با ضخامت زیاد به مدت زمان طولانی تری کاملاً نزدیک به هم نگه می دارد.

مناسب برای محیط های ناملایم، مقاوم به لرزش، روغن و گرد و غبار.

کاهش صدا در هنگام کار

کاهش هزینه های نگهداری و سرویس سیستم هیدرولیک

افزایش سرعت تولید تا 2 برابر

کاهش ضایعات تولید