VFD-F(1)

گزینه مناسب فن و پمپ

 

کمپانی دلتا با بررسی بازار و هدف قرار دادن بازارهای پرمشتری این بار موفق به تولید درایوی با کاربرد فن و پمپ شده است.

VFD-F با امکان کنترل 4موتور با الگوریتم PID بالاترین بازده را برای سیستم های آبرسانی فراهم کرده است.در این سیستم درایو موتور اول را وارد مدار کرده و در صورت تامین نشدن فشار این موتور را بصورت مستقیم به برق ورودی وصل کرده و موتور دوم را بصورت نرم راه اندازی می کند و باز هم در صورت تامین نشدن فشار،موتور سوم و موتور چهارم به ترتیب توسط درایو بصورت نرم راه اندازی می شوند.