در این مقاله قصد داریم به اهمیت پارامترهای Sleep  و Wake up در راه اندازی بوستر پمپ اشاره کنیم . همانطور که می دانید درایو با دریافت سیگنال آنالوگ از ترانسمیتر فشار , فرکانس خروجی را متناسب با PID  که برایش تعریف شده تنظیم میکند و در بسیاری مواقع خروجی PID  از ناحیه کارکرد پمپ می شود و عملا پمپاژ آب انجام نشده و پمپ و الکتروموتور داغ شده و آسیب می بینند . پس لازم است اگر خروجی PID از یک فرکانس مشخص کمتر گردید , خروجی درایو قطع شده و منتظر بماند تا خروجی PID به بالاتر از ناحیه کار پمپ رفته تا دوباره درایو الکترو موتور را راه اندازی نماید . در این حالت به خاموش شدن درایو Sleep یا خواب الکتروپمپ و به شروع به کار درایو Wake up را بیدار باش الکترو پمپ گفته می شود. اجازه دهید مثالی بزنیم . فرض کنیم که یک پمپ به یک الکتروموتور 1450 دور کوپل شده است . ناحیه کارکرد پمپ 500 دور بر دقیقه تا 1450 دور بر دقیقه می باشد. در این مثال فرکانس کارکرد پمپ 15 تا 50 هرتز بوده و اگر خروجی PID کمتز از 15 هرتز شود درایو فرمان Sleepرا اجرا کرده و در صورت کاهش فشار آب در لوله ها و افزایش خروجی PID درایو فرمان Wake up  را اجرا می نماید .

sleep wake up function