مانیتورینگ پالایشگاه تکران

پالایشگاه ها همیشه جز صنایع حساس و آسیب پذیر محسوب میشوند و بایستی دائما اطلاعات فرایند ها بررسی شده تا کیفیت محصول تولیدی پایدار بماند . به همین دلیل سیستم های اسکادا و مانیتورینگ صنعتی از الزامات در بهره برداریپالایشگاه ها میباشند .

پالایش برخط فشار و دمای نقاط مختلف برج , کتل , بویلر , چیلر و …. از مواردی است که بدون کوچکترین وقفه بایستی انجام گردد . سطح مخازن رسیور بایستی دائما و بدون خطا کنترل شده و در صورت تحت فشار بودن فرایند , بایستی فشار ها و دماها رصد شود و در نقاط حساس از کنترل ولو یا شیرهای کنترلی بصورت حلقه بسته استفاده نمود .

شرکت کراس صنعت مانا از شرکت های فعال در حوزه اجرای سیستم های مانیتورینگ پالایشگاه ها بوده و یکی از پروژه های موفق این شرکت اجرای سیستم مانیتورینگ در پالایشگاه تکران میباشد .